PolishEnglish (UK)

FORUM ONKOLOGICZNE

Celem forum jest wsparcie informacyjne oraz emocjonalne dla chorych na nowotwory i ich najbliższych.

Celem forum jest wsparcie informacyjne oraz emocjonalne dla chorych na nowotwory złośliwe oraz/lub ich najbliższych. Jego użytkownicy wymieniają się doświadczeniami za zakresu m.in. codziennej opieki nad chorym, sposobów radzenia sobie ze skutkami ubocznymi leczenia, a także dostępności świadczeń diagnostyczno – terapeutycznych w danych placówkach.

 

Zaangażowani w pomoc odbiorcom e-wolontariusze to lekarze, inne osoby zawodowo związane z medycyną, chorzy onkologicznie i/lub ich bliscy. Pomagają forumowiczom zrozumieć proces leczenia i jego cel, udzielają wyczerpujących informacji nt. możliwych metod leczenia, dostępnych leków, a także praw pacjenta. Odpowiadają na szczegółowe pytania dotyczące standardów diagnostyki i leczenia onkologicznego, uwydatniają zalety opieki hospicyjnej, udzielają informacji na temat programów leczniczych w onkologii (dotyczy to zasad refundacji terapii lekami celowanymi). Jest ich obecnie około 3000.

 

Kim sa e-wolontariusze?

E-wolontariusze to lekarze (onkolodzy, chirurdzy, specjalisci opieki paliatywnej, specjalisci medycyny rodzinnej, psychiatrzy i inni), psychoonkolodzy, inne osoby zawodowo zwiazane z medycyna (pielegniarki, farmaceuci, pracownicy hospicum) oraz chorzy onkologicznie i/lub ich najbli¿si, którzy maja własne, wartosciowe doswiadczenia zwiazane z choroba nowotworowa i leczeniem onkologicznym.

Ilu ich jest?

3000

Do kogo adresujecie Wasze działania, kto z nich korzysta?

Dane epidemiologiczne wskazuja, ¿e co czwarty Polak zmaga sie (lub bedzie w przyszłosci) z choroba nowotworowa, a u co piatego oka¿e sie ona nieuleczalna. Nasze działania skierowane sa do wszystkich pacjentów oraz ich najbli¿szych, którzy pragna zrozumiec nature choroby nowotworowej oraz proces i sens konwencjonalnego leczenia onkologicznego.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacja-onkologiczna.pl