PolishEnglish (UK)

www.glusitv.pl

Język migowy nie jest zbyt popularny wśród pracowników instytucji publicznych, przez co osoby niesłyszące często mają problemy z załatwieniem codziennych spraw. Jak nowe technologie mogą im pomóc?

Bezpłatny komunikator ooVoo + e-wolontariusz/ tłumacz języka migowego + Glusitv.pl to przepis na rewolucyjną metodę wsparcia osób niesłyszących. 

 

Jak to działa?

Każda osoba niesłysząca może poprzez stronę Glusitv.pl skontaktować się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz, znając problem danej osoby niesłyszącej, nie tylko udziela porady, ale także interweniuje w różnych instytucjach publicznych, reprezentując interesy tej osoby za pośrednictwem telefonu. Przykład: pan Jan za pośrednictwem ooVoo poinformował tłumacza, że wybiera się do urzędu. Po przybyciu do urzędu, pan Jan połączył się za pomocą ooVoo z tłumaczem. Poprzez komunikator internetowy tłumacz przedstawił urzędnikowi interes pana Jana. Następnie tłumacz przedstawił panu Janowi stanowisko urzędu. 

Dzięki Glusi.tv osoby niesłyszące z terenu całej Polski mają dostęp do bezpłatnych usług tłumacza języka migowego. Ponadto na stronie Glusi.tv zamieszczane są filmy edukacyjno – informacyjne tłumaczone na język migowy, uzupełnione o zdjęcia dodatkowo wizualizujące przekazywane informacje. 

Strona projektu: www.glusitv.pl

 

Kim są e-wolontariusze biorący udział w projekcie? W jaki sposób nawiązaliście z nimi współpracę?

E-wolontariusze to osoby, które wcześniej współpracowały z Klubem w ramach innych zadań realizowanych na rzecz osób niesłyszących. Osoby te dostrzegając potrzebę dalszego wspierania osób niesłyszących zdecydowały się na kontynuowanie współpracy w ramach wolontariatu. Pozostałe osoby pozyskaliśmy umieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.ngo.pl o poszukiwaniu wolontariuszy do współpracy przy tworzeniu strony internetowej www.glusitv.pl. E-wolontariuszami są osoby wykonujący następujące zadania: tłumacze języka migowego, redaktor wyszukujący materiały, informatyk oraz osoby wyszukujące zdjęcia dla informatyka.

Ilu ich jest?

Liczba wolontariuszy zmieniała się w trakcie realizacji projektu i w przeciągu 10 miesięcy 2012 roku wynosi 6 osób.

W jaki sposób weryfikujecie kompetencje e-wolontariuszy przed rozpoczęciem współpracy?

Weryfikacja e-wolontariuszy w naszym przypadku była ułatwiona z uwagi na to, iż wcześniej osoby te pracowały w ramach innych zadań, co wymagało wykazaniem się odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi stosownymi dokumentami. W przypadku nowych osób prowadziliśmy rozmowy za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie naszych wymagań i kompetencji tych osób. Ponadto, osoby te otrzymywały próbne zadania do wykonania i po ich sprawdzeniu dokonywaliśmy oceny kompetencji kandydatów.

Jak dbacie o bezpieczeństwo i jakość udzielanej przez e-wolontariuszy pomocy?

Porady udzielane przez tłumaczy języka migowego są wcześniej sprawdzone przez pracowników merytorycznych Klubu. Ponadto, e-wolontariusze samodzielnie sprawdzają źródła przekazywanych informacji w instytucjach czy poradnikach. W zakresie przepisów prawnych mamy zapewniony kontakt z prawnikiem, który również w ramach wolontariatu weryfikuje przygotowywane materiały i informacje.

Natomiast zdjęcia przygotowywane do filmów weryfikowane są przez informatyka, który udziela instrukcji w jaki sposób należy wykonywać swoje zadania.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo tłumacze języka migowego posiadają swoje indywidualne hasła dostępu do komunikatorów a wyszukujący materiałów przesyłają materiały na skrzynkę mailową Klubu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest świadczenie pomocy w formie bezpośredniej rozmowy z zainteresowanym za pomocą komunikatora zapewniając 100% dyskrecję. Inną formą komunikacji z osobami niesłyszącymi zapewniającą bezpieczeństwo jest bezpośrednie wysyłanie wiadomości na wskazany adres mailowy.

Dbając o prawa autorskie informujemy wolontariuszy o potrzebie wyszukiwania zdjęć tylko na bezpłatnych i ogólnodostępnych serwisach internetowych.

Natomiast jakość usług sprawdzana jest przez samych niesłyszących, którzy bardzo chętnie wypowiadają się o otrzymywanej od nas pomocy.