PolishEnglish (UK)

Nowości onkologiczne

Każdy ma prawo do rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat nowoczesnych form diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. W Polsce krąży na ten temat wiele mitów, często brak jest też dostępu do najświeższych wyników badań naukowych i analiz. 

W odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie w tym temacie powstał blog Nowości onkologiczne.

Jest to miejsce, w którym każda zainteresowana osoba znajdzie przygotowane przez e-wolontariuszy tłumaczenia skomplikowanych tekstów medycznych o tematyce onkologicznej. Są to najnowsze doniesienia światowe o postępach w onkologii, nowych terapiach, metodach diagnostycznych i profilaktyce. E-wolontariusze otrzymują teksty od koordynatora projektu. Po przetłumaczeniu na język polski, teksty weryfikowane są merytorycznie i dopiero, kiedy wszystko się zgadza – zamieszczane są na stronie http://www.alivia.org.pl/category/nowosci-onkologiczne/, dzięki czemu użytkownicy strony mają pewność korzystania z rzetelnego źródła wiedzy.

Projekt ma celu podnoszenie poziomu wiedzy osób chorych na choroby nowotworowe, ich bliskich, studentów onkologii i środowiska medycznego oraz wszystkich, którzy interesują się tematyką postępów w onkologii, jak również zwiększanie szans chorych na najbardziej efektywne i najmniej inwazyjne leczenie oraz dodawanie nadziei nieuleczalnie chorym na to, że ich chorobę uda się za pomocą nowych terapii ustabilizować lub nawet wyleczyć.

Strona projektu: http://www.alivia.org.pl/category/nowosci-onkologiczne/

 

Kim są e-wolontariusze biorący udział w projekcie? W jaki sposób nawiązaliście z nimi współpracę?

Są to studenci, tłumacze. Mieszkają w różnych miejscach w Polsce, jedna e-wolontariszka nawet zagranicą. E-wolontariusze zgłosili się do fundacji sami, w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na naszej stronie internetowej i portalu ngo.pl. Kontakt z nimi nawiązaliśmy mailowo. Formalności dopełniliśmy za pomocą Poczty Polskiej.

Ilu ich jest?

Obecnie mamy 6 wolontariuszy działających stale i aktywnie na rzecz projektu Nowości Onkologiczne.

W jaki sposób weryfikujecie kompetencje e-wolontariuszy przed rozpoczęciem współpracy?

Wolontariusze przesyłali nam swoje CV z informacjami dotyczącymi kompetencji w obszarze tłumaczeń z języków obcych i tłumaczeń medycznych. Dodatkowo, proszeni byli o wykonanie tłumaczenia testowego, które było sprawdzane przez koordynatora projektu.

Jak dbacie o bezpieczeństwo i jakość udzielanej przez e-wolontariuszy pomocy?

Materiały przesłane przez e-wolontariuszy są weryfikowane i redagowane (jeśli jest taka potrzeba) przez koordynatora projektu. Koordynator stara się również zwracać uwagę e-wolotariuszom na popełnione pomyłki, co pozwala e-wolontariuszom doskonalić swój warsztat tłumacza.