PolishEnglish (UK)

Bajkownia

 „Tworzenie bajek i wierszyków dla dzieci sprawia nam szczególną przyjemność. Choć wiemy, że naszymi czytelnikami są nie tylko najmłodsi, lecz także rodzice, ciocie, wujkowie i dziadkowie przedszkolaków oraz dzieci z podstawówek.”

Bajkownia.org to miejsce dla ludzi, którzy chcą dzielić się owocami swojej wyobraźni. Swoje utwory skierowane do dzieci publikują zarówno pisarze i poeci, jak i osoby, które nie są zawodowo związane z pisarstwem, a także (a może przede wszystkim) dzieci!

Czym zajmują się e-wolontariusze? Pomagają autorom w procesie twórczym, sprawdzają teksty pod kątem ortografii i stylistyki, a także tworzą audiobooki – nagrywają bajki i wierszyki, aby można było je odsłuchać i jednocześnie uczyć się czytać; są też wspaniałą opcją dla osób niewidomych i niedowidzących, czy Polonii, nie mającej codziennego kontaktu z językiem polskim. Ponadto, e-wolontariusze nagrywają teatrzyki lalkarskie na podstawie zamieszczonych w portalu bajek. Masz pomysł na bajkę? Koniecznie zajrzyj na http://www.bajkownia.org!

 

Organizator: Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Strona projektu: http://www.bajkownia.org

 

W jaki sposób Wasza inicjatywa angażowała e-wolontariuszy? 
Zadania e-wolontariuszy: stworzenie portalu; stworzenie grafiki do portalu; prowadzenie portalu, odnalezienie i zachęcenie poetów i pisarzy piszących dla dzieci i zachęcenie ich by w e-wolontariacie publikowali na Bajkownia.org - Fabryka Bajek; czuwanie nad merytoryczną stroną portalu; czuwanie nad poprawnością języka polskiego; weryfikacja nadsyłanych utworów; tworzenie nagrań audio; promocja portalu wśród towarzystw polonijnych, pracowników szkół i przedszkoli, rodziców; promocja w prasie, radio i telewizji; tworzenie teatrzyków, nagrania ich i umieszczenie
na portalu. Forma współpracy: portal społecznościowy - brak oficjalnych porozumień, wszyscy tworzą z własnej woli, zgłaszając się do projektu poprzez portal, e-mail lub fanpage na Facebook.

Kim są e-wolontariusze biorący udział w projekcie? 
Są to osoby fizyczne: pisarze, poeci, mistrzowie słowa (recytatorzy), grafik, pasjonaci hobbyści.

Ilu ich jest? 
W tej chwili utwory swoje opublikowało 50 osób, dodatkowo jedna osoba do bieżącej obsługi portalu, jedna wspomaga obsługę, trzech lektorów (przy czym dwoje jest jednocześnie pisarzami), jedna osoba prowadzi teatr lalkarski w Brukseli, nagrywa go wraz z wolontariuszami (ich ilość się zwiększa, więc trudno mi określić ilu jest ich na dzień dzisiejszy). W sumie ponad 50 osób.


W jaki sposób weryfikujecie kompetencje e-wolontariuszy przed rozpoczęciem współpracy?
Weryfikacja na podstawie umiejętności i oceny wykonanych dzieł. Zapewniamy pomoc merytoryczną pisarki jeśli pragną się dokształcić.

Jak dbacie o bezpieczeństwo i jakość udzielanej przez e-wolontariuszy pomocy? 
Posiadamy certyfikat jakości Best nadany przez Fundację Dzieci Niczyje. Dodatkowo jedna osoba codziennie weryfikuje nadsyłane treści przed ich opublikowaniem.